Privacybeleid - Mobil-X

Privacybeleid

Bedankt voor uw interesse en het bezoek aan onze website www.mobil-x.be (hierna “website” genoemd).

Deze website is eigendom van Mobil-X BVBA, met maatschappelijke zetel te 9850 Nevele, Landegemstraat 4 en ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen met BE0898192878.

Mobil-X bvba (hierna “wij” genoemd) hecht belang aan een veilig en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.  

Door bepaalde onderdelen van deze website te gebruiken geeft u informatie door die toelaat u als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als u daar toestemming voor geeft.  

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten die door ons worden verstrekt. Door gebruik te maken van deze website verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van ons privacybeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord.

Hoe verzamelen we gegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op volgende manieren:

– Van u persoonlijk wanneer we u ontmoeten;

– Via correspondentie met u;

– Via onze website (bijvoorbeeld door een websiteformulier in te vullen).

Help ons om uw informatie up-to-date te houden door ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw contactgegevens of privacy voorkeuren.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Afhankelijk van uw activiteiten en de relatie met ons bedrijf, verzamelen wij enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om u informatie door te sturen. Dat kan zijn: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en woonadres, werkadres, btw-nummer.

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om u de gewenste dienst te kunnen leveren. Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. U kiest of u hier gegevens invult.

Voor specifieke wettelijke verplichtingen kunnen we aanvullende informatie verzamelen.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een specifiek doel met volgende rechtsgronden:

– Voor de uitvoering van onze diensten en overeenkomsten met u of op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een overeenkomst aan te gaan;

– Webformulier: om aan u vraag te voldoen, een antwoord te geven;

– Om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen;

– Om ons bedrijf, onze website en diensten die we aanbieden te verbeteren.

Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info). We analyseren die informatie om onze website te kunnen verbeteren. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld, er wordt geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google.  

Hoelang bewaren we uw gegevens

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om u de dienst te verlenen waarvoor u toestemming gaf. Uw persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden, met uitzondering van persoonsgegevens die we moeten bewaren voor wettelijke doeleinden.

Bezorgen we informatie aan derde partijen?

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derde partijen als dit nodig is voor:

– Het doel waarvoor u toestemming gaf;

– Ons te helpen met onze onderneming en business zoals bijvoorbeeld een boekhoudingsoftware;

– Als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Derde partijen worden zorgvuldig gekozen.

Gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken geen cookies.

Wat zijn uw rechten?

Hieronder hebben we de rechten samengevat die u heeft onder de Belgische privacywetgeving en de bepaling van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming).

Volgens de gegevensbeschermingswet heeft u het recht om: toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, uw persoonlijke gegevens te corrigeren, uw persoonlijke gegevens te wissen, de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw rechten op gegevensbescherming zijn geschonden, uw eerdere toestemming intrekken voor het verwerken van persoonsgegevens voor een bepaald doel.

Hoe laat je je rechten gelden? Dit kan door een eenvoudig verzoek te mailen naar info@mobil-x.be. Vermeld steeds uw voornaam, achternaam en e-mailadres van de persoon waarvan u de gegevens wil schrappen of wijzigen.

Kunnen wij ons Privacy-beleid wijzigen?

Dit privacybeleid kan zonder voorafgaand bericht, wijzigen in functie van juridische of andere evoluties. Wijzigingen treden in werking zodra ze op deze website bekend worden gemaakt.

Dit beleid werd laatst bijgewerkt op 17/08/2020.

Vragen en/of suggesties

 Voor vragen en / of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u met ons contact opnemen via info@mobil-x.be.